Objednat

Didaktické sady objednávejte přes e-mail: pomucky@dida-atelier.cz

Obchodní podmínky
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK
Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky
a souhlasí s obchodními podmínkami Ateliéru Jana

Objednat zboží lze e-mailem na pomucky@dida-atelier.cz. V objednávce uveďte prosím číslo a název objednaného zboží, jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, IČO a souhlas s obchodními podmínkami. Zvolte také druh dopravy – DPD nebo ČP.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a vzniká samotným dodáním zboží. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat zálohu na zboží, která je po potvrzení objednávky a uhrazení zálohy použita pro nákup materiálu a zpracování objednávky.

Platba možná převodem na účet nebo dobírkou přepravci.

CENY
Cena uvedená na stránkách Ateliéru Jana je včetně DPH. Cena je pevná.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je obvykle zpracována do 24 hodin, během víkendů a svátků pak následující pracovní den. Vaší objednávku potvrdíme a v případě nutnosti doplnění chybějících údajů či vyřešení jiných nedostatků Vás kontaktujeme.

ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávku můžete stornovat nebo změnit e-mailem, a to do 2 hodin od odeslání objednávky. V e-mailu uveďte své jméno, adresu, telefon a požadavek o stornování či změnu.

ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ
DPD na dobírku.
Nabízíme variantu DPD Private – Dovoz balíčku službou kurýr na uvedenou adresu s cenou za dopravu do 150,- Kč (podle váhy zboží) či variantu Pickup s možností osobního odběru v nejbližší pobočce za cenu 108,- Kč. V obou případech budete od odeslání vašeho balíčku informováni formou sms nebo e-mailem.

ČESKÁ POŠTA – balík na dobírku. Cena poštovného dle aktuálního ceníku ČP.
– poštovné do jiných zemí je řešeno individuálně.

– Osobní odběr je zdarma. Pokud si přejete si zboží vyzvednout osobně, nezapomeňte to zadat v objednávce. U osobního převzetí je nutná platba na účet. E-mailem a telefonicky se pak domluvíme na datu, hodině a místě předání. Obvykle je místem předání sídlo naší pracovny, ale lze se domluvit individuálně na předání v okolí Liberce.

O termínu dodání zboží, které není skaldem, Vás budeme informovat. Maximální délka dodání zboží je 15 dnů od objednání. Poštovné u doposílek je 0,- Kč.

Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je kupující povinen dále zkontrolovat, jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat prodávajícího.

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU
Zákazník má právo do 14 dnů od doruční zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Po jeho doručení bude zákazníkovi na účet zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží (poštovné se nevrací).

Ke zboží vždy přidejte kopii faktury.

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Zboží na záruční opravu či výměnu vždy zákazník zasílá na své náklady.

Pokud není dohodnuto jinak, záruční doba je 2 roky od převzetí zboží. Je-li kupujícím spotřebitel, je záruční doba vždy nejméně 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí věci. Je-li věc nebo její součást vyměněna, je na ni poskytnuta nová záruka.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Odpovědnost se nevztahuje na následky běžného používání či nerespektování pokynů a rad pro správné zacházení, které jsou uvedeny v letáku, který je zasílán společně s Vaším zbožím.

Podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, spotřebitel mimo jiné nemůže odstoupit od smlouvy:

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:
Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem na adresu pomucky@dida-atelier.cz , případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:

– jaké zboží reklamujete
– důvod reklamace, zjištěné vady
– termín nákupu
– číslo účtu pro případ vrácení peněz
– kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží

Zboží neodesílejte k reklamaci bez předchozího nahlášení závady (může se jednat jen o špatnou manipulaci a zboží může být v pořádku) Viz leták přiložený ke zboží.

Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaši adresu!

Reklamace uplatňujte na adrese: Jana Pospíšilová, Oldřichov v Hájích 217, 46331 Chrastava (nikdy však neposílejte bez předchozí konzultace!!!!!)

Vyřizování reklamací se řídí obecně platnými právními předpisy. Spotřebiteli vzniká z reklamace právo na:

– jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet taktéž do 14 dní od odstoupení od smlouvy. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Vyřízení reklamace
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 – ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

Prodávající se zavazuje odeslat vyměněné zboží v ujednané lhůtě, uhradit poštovné.

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s dopravou a testováním.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů budou údaje objednávajícího zpracovány výhradně pro vyřízení objednávky. Zpracovávány jsou údaje zákazníka, který úspěšně dokončil závaznou objednávku: jméno, příjmení, dodací (popř. fakturační údaje, ič, dič), telefonní číslo a e-mailová adresa (pro případné upřesnění objednávky či termínu dodání). Údaje jsou zjištěny ze systému po závazném odeslání objednávky. Poté jsou využity pouze k fakturaci objednaného zboží a k dodání objednávky na dodací adresu, v případě telefonního čísla a e-mailu pro kontaktování zákazníka a upřesnění objednávky či termínu dodání. Údaje se zpracovávají v místě bydliště a to provozovatelem internetového obchodu:

Jana Pospíšilová
Oldřichov v Hájích 217
463 31 Chrastava
e-mail: pomucky@dida-atelier.cz
IČ: 04126637

Údaje nebyly, nejsou a nebudou poskytovány třetí osobě. Údaje jsou zpracovávány pouze na území České Republiky a nebudou nikam předávány. Údaje jsou zabezpečeny pod několika hesly (pc, webová administrace). Údaje jsou zpracovávány jen po takovou dobu, která je nezbytná pro vyřízení objednávky (odeslání hotových výrobků na adresu zákazníka).

Děkujeme, že dodržujete a respektujete naše obchodní podmínky.
Poslední aktualizace dne 10. 9. 2017