O autorce

Jana Pospíšilová
Působí jako učitelka na I. stupni základní školy v Mníšku u Liberce.
Vystudovala dvě výtvarné školy SOUS v Novém Boru a SUPŠS v Kamenickém Šenově, učitelství pro I. stupeň a anglický jazyk pro I. stupeň základních škol na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci.
Absolvovala dva metodické kurzy v Oxfordu a Eastbourne.
Ráda vkládá alternativní prvky do výuky a vyrábí vlastní výukové pomůcky.

autorka

Slovo autorky
Výtvarno a kreativita je pro mě velmi podstatný prvek při výuce, a proto jsem se rozhodla pro výrobu vlastních didaktických sad.
Mým cílem bylo vytvořit pomůcku, která bude zábavná a bude využitelná ve více předmětech.
Při navrhování jednotlivých sad jsem vycházela z faktu, že si děti rády hrají, zkoumají a pracují s různými materiály. Snažila jsem se vytvořit barevně přitažlivé postavy, které děti znají z pohádky a rychle je, díky svým vlastnostem, vtáhnou do výuky.