01 Základní sada

Základní sada Dlouhý, Široký, Bystrozraký a princezna je určena pro I. stupeň základních škol a mateřské školy. Svým obsahem je využitelná v českém a anglickém jazyce, matematice a prvouce. Velmi přirozeně vstupuje i do mezipředmětových vztahů.

Cena 2 366,- Kč.

Obsahuje:
4 magnetické postavy
8 bublin s anglickým textem
1 pracovní list pro anglický jazyk
1 pracovní list pro matematiku
1 metodický materiál, který nabízí stručný popis využití této sady v daných předmětech.

V praxi se velice osvědčila znaménka + – ? , která usnadňují dětem představu o kladné a záporné větě i otázce.

Tato sada procvičuje popis osoby, oblečení a využívá fráze What are you wearing?, What is she wearing? Dále je vhodná pro výuku přídavných jmen (tall, fat, short,…).
Lze ji rozšiřovat o další gramatické okruhy a výukové prvky.