02 Potraviny

Sada Potraviny  je rozšíření základní sady Dlouhý, Široký, Bystrozraký a princezna.

Potraviny1

Cena 1 352,- Kč.

Je určena pro I. stupeň ZŠ a mateřské školy.

Obsahuje:
29 magnetických obrázků potravin
8 textových bublin s frázemi Do you like…? Does she like…?
2 pracovní listy pro anglický jazyk
1 metodický materiál se stručným návodem

Sada je využitelná v českém a anglickém jazyce, prvouce, matematice a dokonce i při práci s žáky se specifickými poruchami učení.
Děti baví paměťové hry, pro které je tato sada ideální.
Lze ji využívat od 1. ročníku.