04 Pohádka

PohádkaSada Pohádka obsahuje všechny postavy a předměty z pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Je určena pro I. stupeň ZŠ a mateřské školy. Je vhodná pro český jazyk, čtení s porozuměním, anglický jazyk, matematiku a práci s žáky s SPU.

Cena 1 599,- Kč.

Obsahuje:
19 magnetických obrázků postav a předmětů z pohádky
4 pracovní listy
1 metodická příručka

Je to vynikající pomůcka pro převyprávění příběhu a pamětné hry, procvičování předložek v anglickém jazyce, porovnávání síly v matematice….