06 Vyjmenákov

VYJMENOVÁKOV  – Hra pro 5 skupin
Hra mnoha variant, u které se děti rozhodně nebudou nudit a budou žadonit o další práci.
Cílem je opakování vyjmenovaných slov v úzké spojitosti s matematikou.
Cena 250,- Kč.

Obsahuje:

5 hracích plánů (laminováno)

10 listů s hvězdnými úkoly

1 list s plánkem hry pro kopírování

5 hracích kostek

20 korálkových figurek

1 metodika pro učitele